Số lượng Chuyên gia: 217
Chu Thị Lộc An

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam

Mạch Trần Đình Hoài An

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Y học dân tộc; y học cổ truyền

Lê Việt Anh

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang - Đại học - Xã hội học nói chung

Nguyễn Hoàng Anh

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Nguyên Ngọc Anh

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Đại học - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Phùng Bảy

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Bùi Văn Binh

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao - Đại học - Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

Lương Công Bình

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học ...

Trần Văn Bình

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Địa lý tự nhiên

Nguyễn Văn Bốn

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu vă...

Bùi Văn Chanh

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Nguyễn Minh Châu

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thùy Châu

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Thạc sỹ - Dinh dưỡng; Khoa học về ăn kiê...

Nguyễn Thị Chi

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Điều dưỡng

Phạm Đình Chi

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Hệ tim mạch

Lại Cẩm Chiêu

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Xã hội học khác

Hứa Việt Cường

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Quốc Cường

Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà - Đại học - Tài nguyên rừng

Huỳnh Tấn Đạt

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Nguyễn Lê Minh Đạt

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Sản khoa và phụ khoa

Nguyễn Diễu

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Bùi Thị Thanh Diệu

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Khoa học thông tin

Trần Thị Hiền Diệu

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Công nghệ sinh học môi trường ...

Đỗ Như Đồng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật thực phẩm

Vũ Văn Du

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Đậu Minh Đức

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Xã hội học khác