Số lượng Chuyên gia: 310
Chu Thị Lộc An

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam

Đỗ Thị Thiên An

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Y học tổng hợp và nội khoa

Hồ Thành An

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Địa chất học

Mạch Trần Đình Hoài An

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Y học dân tộc; y học cổ truyền

Nguyễn Quốc Ân

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Nguyễn Hoàng Anh

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Nguyên Ngọc Anh

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Đại học - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Trương Thị Hoàng Anh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đại học - Luật học

Nguyễn Đình Bảo

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa - Đại học - Luật học

Phùng Bảy

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Bùi Văn Binh

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao - Đại học - Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

Phạm Hồng Binh

Học viện Hải quân - Tiến sỹ - Triết học

Lê Nhật Bình

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Đại học - Hóa phân tích

Lương Công Bình

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học ...

Nguyễn Hải Bình

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Viễn thông

Trần Văn Bình

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Địa lý tự nhiên

Nguyễn Văn Bốn

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu vă...

Trần Văn Cảnh

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

Nguyễn Bá Cao

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện t...

Bùi Văn Chanh

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Hồ Thị Châu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Tiến sỹ - Kinh doanh và quản lý

Nguyễn Minh Châu

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thùy Châu

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Thạc sỹ - Dinh dưỡng; Khoa học về ăn kiê...

Nguyễn Thị Chi

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Điều dưỡng

Phạm Đình Chi

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Hệ tim mạch