Số lượng Chuyên gia: 181
Hoàng Thị Phương

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Thạc sỹ - Y học tổng hợp và nội khoa

Nguyễn Thị Xuân Phương

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học thông tin

Trương Hà Phương

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Võ Tú Phương

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Nghiên cứu ngôn ngữ khác

Dương Thị Phượng

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Lê Tuấn Quang

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Bảo quản và chế biến lâm sản

Võ Văn Quang

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Đa dạng sinh học

Lê Hồng Quí

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Công nghệ sinh học

Đỗ Phương Quyên

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Đặng Văn Quyền

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Lê Đức Quyết

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

Đặng Hoàng Giang San

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Khoa học công nghệ thuỷ sản kh...

Dương Văn Sang

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Sinh học sinh sản

Ngô Trường Sơn

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đại học - Kỹ thuật hoá hữu cơ

Nguyễn Đức Tân

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang - Tiến sỹ - Kinh tế học; Trắc lượng kinh t...

Đỗ Văn Tấn

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ Khoa học - Vi rút học thú y

Tô Duy Thái

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Hải dương học

Trương Quốc Thái

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Sinh học thực nghiệm

Nguyễn Thị Thắm

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Vi sinh vật học

Vũ Thái Thân

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Công nghệ sinh học

Võ Văn Thắng

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao - Đại học - Kinh doanh và quản lý

Đặng Duy Thanh

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa - Tiến sỹ - Tâm thần học

Lê Văn Thành

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Kinh doanh và quản lý

Nguyễn Tấn Thành

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Đại học - Khoa học sinh học khác

Nguyễn Thị Hương Thảo

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Nội tiết và chuyển hoá

Hồ Văn Thệ

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Đa dạng sinh học

Nguyễn Thị Thiêm

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chun...

Đặng Bửu Tùng Thiện

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống ...