HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL

NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Bước 1: Tạo tài khoản cho hệ thống

Truy cập vào địa chỉ: https://nhanluckhanhhoa.vn/

Click chọn ĐĂNG KÝ khởi tạo tài khoản và mật khẩu ban đầu, sau khi có tài khoản và mật khẩu rồi tiến hành đăng nhập để cập nhật lại thông tin của mình khi có thay đổi.

Màn hình hiển thị như sau:

- Những trường thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập không được để trống.

- Phần Thông tin Khoa học - Công nghệ, người dùng có 02 sự lựa chọn:

+ Chuyên gia thuộc tổ chức KHCN và doanh nghiệp KHCN: Dành cho người dùng thuộc các đơn vị, tổ chức đã đăng ký là tổ chức KHCN hoặc doanh nghiệp KHCN.

* Danh sách các tổ chức KHCN và doanh nghiệp KHCN đã được hệ thống cập nhật sẵn người dùng chỉ việc chọn tên đơn vị, tổ chức của mình.

+ Chuyên gia độc lập: Dành cho người dùng không thuộc các đơn vị, tổ chức đã đăng ký là tổ chức KHCN hoặc doanh nghiệp KHCN. Người dùng sẽ nhập tên đơn vị, tổ chức của mình vào.

- Học vị, học hàm, chuyên ngành, chức danh nghiên cứu, chức vụ: Hệ thống đã khởi tạo sẵn danh sách các lựa chọn người dùng chỉ việc chọn. Chức danh nghiên cứu nếu không nằm trong danh sách lựa chọn có thể bỏ trống, quản trị hệ thống sẽ liên lạc với người dùng cập nhật sau.

=> Mẫu thông tin đăng ký đã điền:

Nhấn Đồng ý, tài khoản đã được khởi tạo thành công và hiện ra thông báo như sau:

Bước 2: Đăng nhập tài khoản vào hệ thống

Người dùng thực hiện đăng nhập tài khoản mới khởi tạo để tiếp tục cập nhật thông tin cho lý lịch khoa học của mình.

            Giao diện của hệ thống khi người dùng đăng nhập tài khoản thành công:

             Người dùng chọn vào biểu tượng user đăng nhập của mình và chọn “Thông tin hồ sơ”:

            Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản lúc khởi tạo:

 

Bước 3: Tiến hành cập nhật thông tin cho hệ thống

Nút trạng thái phải luôn ở chế độ “Tắt chỉnh sửa” nếu nó ở chế độ “Bật chỉnh sửa” người dùng thực hiện thao tác click vào nút bật qua chế độ “Tắt chỉnh sửa”

           

- Mục thông tin chung:

+ Chuyên môn được đào tạo: Nhập thông tin ghi trên bằng tốt nghiệp của người dùng và chọn “Save” để lưu thông tin.

+ Tương tự như vậy thực hiện cho Lĩnh vực chuyên môn sâu.

+ Trình độ ngoại ngữ:

+ Thêm quá trình đào tạo:

            + Tương tự thực hiện cho quá trình công tác cũng vậy.

            Giao diện sau khi cập nhật xong thông tin chung:

            - Mục Công trình, Đề tài/dự án – Sở hữu TT, Khác thực hiện tương tự như mục Thông tin chung

            Đến đây người dùng đã thực hiện xong phần cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý CSDL nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hòa./.

            Xin chân thành cảm ơn!