Công ty Cổ phần Fucoidan Việt Nam

( - )


Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Email: fucoidanvn@vnn.vn

Điện thoại: 02583526668

Website: https://fucoidan.com.vn/

Người đứng đầu: Võ Văn Tiến

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

- Bột Fucoidan - Thực phẩm chức năng Fucoidan dạng viên - Nước giải khát Fucoidan - Thức ăn viên thủy sản có Fucoidan - Mỹ phẩm dưỡng da có Fucoidan - Lamilaran - Dầu iod viên - Keo alginate

Danh mục sản phẩm

- Bột Fucoidan - Thực phẩm chức năng Fucoidan dạng viên - Nước giải khát Fucoidan - Thức ăn viên thủy sản có Fucoidan - Mỹ phẩm dưỡng da có Fucoidan - Lamilaran - Dầu iod viên - Keo alginate