Công ty CP Thiết bị viễn thông TQT

( - )


Địa chỉ: Số 40 Trần Nhật Duật, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 02583876564

Website:

Người đứng đầu: Trần Minh Nhật

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

Danh mục sản phẩm