Công ty TNHH FARMTECH VIETNAM

( - )


Địa chỉ: Tầng 2-3, 34 Lê Thành Phương, Phương Sài,Nha Trang, Khánh Hòa

Email: info@farmtech.vn

Điện thoại: 02583706411

Website: https://farmtechvietnam.com/

Người đứng đầu: Đỗ Trần Anh

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

-Điểm nhận dữ liệu. -Bộ thu thập dữ liệu. -Cảm biến 2 trong 1 (Oxy hòa tan; nhiệt độ). -Cảm biến 3 trong 1 (Chỉ số pH; chỉ số ORP; chỉ số điện dẫn). -Phần mềm quản lý phân tích số liệu. -Hệ thống điện toán đám mây lưu trữ dữ liệu

Danh mục sản phẩm

-Điểm nhận dữ liệu. -Bộ thu thập dữ liệu. -Cảm biến 2 trong 1 (Oxy hòa tan; nhiệt độ). -Cảm biến 3 trong 1 (Chỉ số pH; chỉ số ORP; chỉ số điện dẫn). -Phần mềm quản lý phân tích số liệu. -Hệ thống điện toán đám mây lưu trữ dữ liệu