Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

( - )


Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất , Nha Trang , Khánh Hòa

Email: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Điện thoại: 02583822472

Website: https://yensaokhanhhoa.com.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Anh Hùng

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

-Quy trình kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển -Quy trình thiết kế và xây dựng nhà yến -Quy trình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà -Chất dẫn dụ, máy móc về âm thanh và duy trì độ ẩm trong nhà yến

Danh mục sản phẩm

-Quy trình kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển -Quy trình thiết kế và xây dựng nhà yến -Quy trình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà -Chất dẫn dụ, máy móc về âm thanh và duy trì độ ẩm trong nhà yến


 • Lương Công Bình

  Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

 • Trần Thị Hiền Diệu

  Đại học - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

 • Nguyễn Hoàng Huy

  Đại học - Kỹ thuật điện và điện tử

 • Nguyễn Gia Khiêm

  Đại học - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

 • Huỳnh Thanh Lâm

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Võ Thanh Phú

  Đại học - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

 • Lê Trung Tín

  Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

 • Ngô Lê Bảo Trâm

  Đại học - Kinh doanh và quản lý

 • Đặng Xuân Trường

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Ngọc Vũ

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý