Công ty TNHH tự động hóa MENT

( - )


Địa chỉ: Thôn Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: hung.tran@mentautomation.com

Điện thoại: 02583838068

Website: https://www.mentautomation.com.vn/

Người đứng đầu: Trần Văn Hùng

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

-Hệ thống cân tổ hợp. -Cân thống kê. -Cân liên tục. -Hệ thống máy xăm (phụ gia)

Danh mục sản phẩm

-Hệ thống cân tổ hợp. -Cân thống kê. -Cân liên tục. -Hệ thống máy xăm (phụ gia)