Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa

Sở Y tế Khánh Hòa


Địa chỉ: Thôn An Định, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa

Email: bvtt.syt@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 02583780001

Website: http://benhvientamthankhanhhoa.gov.vn/

Người đứng đầu: Đặng Duy Thanh

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học y, dược
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Shadow Prince

    GS.BS - Công nghệ sinh học

  • Đặng Duy Thanh

    Tiến sỹ - Tâm thần học

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện