Bệnh viện Quân Y 87

Tổng cục Hậu cần


Địa chỉ: Số 78 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Email: benhvienquany87@gmail.com

Điện thoại: 0971145115

Website: https://www.benhvienquany87.vn

Người đứng đầu: Trịnh Viết Thắng

Loại hình tổ chức
Tổ chức sự nghiệp khác
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học y, dược
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện