Chi nhánh Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục ITS Nha Trang


Địa chỉ: Số 116, Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Trần Thị Chi

Loại hình tổ chức
Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện