Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường


Địa chỉ: Số 22 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 02583825370

Website: http://www.kttvntb.gov.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Tấn Hương

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học y, dược
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Bùi Văn Chanh

    Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

  • Võ Anh Kiệt

    Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

  • Trần Văn Nhường

    Thạc sỹ - Khí hậu học