Hội Khoa học Lịch sử Khánh Hòa

Liên hiệp hội


Địa chỉ: Số 22, Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Lê Văn Thỉnh

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện