Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường


Địa chỉ: Số 264 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: vpqh.mientrung@gmail.com

Điện thoại: 02583831989

Website: http://ceviwrpi.gov.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Quang Huy

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Hồ Thành An

  Thạc sỹ - Địa chất học

 • Nguyễn Quốc Ân

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Lê Nhật Bình

  Đại học - Hóa phân tích

 • Lương Thượng Đạt

  Thạc sỹ - Địa chất học

 • Hà Minh Điểm

  Đại học - Địa vật lý

 • Vũ Mạnh Hải

  Tiến sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Phạm Trung Hiếu

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Thị Hồng

  Đại học - Luật học

 • Đậu Minh Huy

  Đại học - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Lại Thị Lương

  Đại học - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Ngô Minh

  Đại học - Sinh học phân tử

 • Nguyễn Thanh Minh

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Bùi Thành Nam

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Đàm Văn Nam

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Trung Phát

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Lý Thành Phương

  Đại học - Trắc địa học và bản đồ học

 • Đặng Văn Quyền

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Thị Thu Thủy

  Đại học - Hóa phân tích

 • Nguyễn Ton

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Đức Trọng

  Đại học - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Xuân Trường

  Thạc sỹ - Địa vật lý

 • Đỗ Anh Tuấn

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Đô thị Tuy Hòa 2021 - 2021 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
2 Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2- Đô thị Tuy Hòa 2021 - Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Văn Quyền (Chủ trì)
3 Đề án: “Điều tra đánh giá, khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040”. 2021 - Nguyễn Trung Phát (Thành viên)
4 Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2021 - 2022 Vũ Mạnh Hải (Chủ trì)
5 Bảo vệ nước dưới đất Đô thị Long Xuyên 2020 - 2021 Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II Vũ Mạnh Hải (Chủ trì)
6 Chủ nhiệm Dự án: “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” 2020 - Nguyễn Trung Phát (Chủ trì)
7 Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2- Đô thị Long Xuyên 2020 - 2021 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên), Đặng Văn Quyền (Thành viên)
8 “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, kiểm soát trữ lượng, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi” 2019 - 2019 Nguyễn Trung Phát (Chủ trì)
9 Chủ nhiệm Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”. 2019 - 2019 Nguyễn Trung Phát (Chủ trì)
10 Chủ nhiệm Dự án “Điều tra, đánh giá, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 2019 - 2019 Nguyễn Trung Phát (Chủ trì)
11 Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai Đoạn 1 - Đô thị Vũng Tàu 2017 - 2018 Bộ tài nguyên và môi Trường Nguyễn Thanh Minh (Thành viên)
12 Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 1- Đô thị Vũng Tàu 2017 - 2018 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Văn Quyền (Chủ trì), Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
13 Dự án" Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" 2017 - 2018 Lại Thị Lương (Thành viên)
14 Dự án "Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận 2016 - 2018 Lại Thị Lương (Thành viên)
15 Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch, bảo vệ nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” 2016 - 2016 Nguyễn Trung Phát (Thành viên)
16 Dự án: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước 2016 - 2021 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
17 Dự án: Lập nhiệm vụ Quy hoạch các lưu vực sông nội tỉnh tỉnh Khánh Hòa. 2016 - 2016 Nguyễn Trung Phát (Thành viên)
18 Data and water balance estimation approaches for an agriculturally developing ungauged catchment: towards improved groundwater management 2015 - 2020 Đề tài luận văn tiến sỹ Vũ Mạnh Hải (Chủ trì)
19 Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, chất lượng sét bùn và nước khoáng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ du lịch nghỉ dưỡng và hỗ trợ chữa bệnh” 2015 - 2017 Đề tài khoa hoc cấp tỉnh Đặng Văn Quyền (Thành viên)
20 Quản lý tổng hợp đất, nước và chất dinh dưỡng phục vụ phát triên nông nghiệp bền vững tại Nam Trung Bộ 2015 - 2020 Vũ Mạnh Hải (Chủ trì)
21 Đề án ‘‘Biên hội - lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh toàn quốc’’. 2012 - 2018 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên), Đặng Văn Quyền (Thành viên)
22 Đề án ‘‘Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và mực nước dâng đến nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (Từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch, bảo vệ nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu’’. 2012 - 2015 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
23 Đề án ‘‘Lập bản đồ Địa chất thủy văn tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận’’ 2011 - 2015 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
24 Điều tra, xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đấtt trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 2011 - 2016 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Ton (Chủ trì)
25 Dự án: “Điều tra, xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” 2011 - 2019 Điều tra cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Văn Quyền (Thành viên), Nguyễn Xuân Trường (Thành viên)
26 Quan trắc tài nguyên nước quốc gia vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên 2011 - Quan trắc tài nguyên nước quốc gia Đậu Minh Huy (Thành viên)
27 Lập bản đồ địa chất thủy văn dự án Thăm dò quặng bau xit mỏ Thống Nhất, tỉnh Bình Phước 2010 - 2011 Nguyễn Ton (Chủ trì)
28 Lập bản đồ địa chất thủy văn dự án Thăm dò quặng bau xit vùng Kon Hà Nừng thuộc các xã Sơn Lang, Đăk Rong và Krong, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai 2009 - 2010 Nguyễn Ton (Chủ trì),