Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường


Địa chỉ: Số 264 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: vpqh.mientrung@gmail.com

Điện thoại: 02583831989

Website: http://ceviwrpi.gov.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Quang Huy

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Vũ Mạnh Hải

  Tiến sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Lại Thị Lương

  Đại học - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Trung Phát

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Đặng Văn Quyền

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Ton

  Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

 • Nguyễn Xuân Trường

  Thạc sỹ - Địa vật lý