Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Địa chỉ: Số 16 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website: http://www.niapp.org.vn

Người đứng đầu: Nguyễn Văn Bật

Loại hình tổ chức
Tổ chức sự nghiệp khác
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Đinh Xuân Hoàng

    PGS.TC - Trắc địa học và bản đồ học

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện