Phân viện Thú y miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Địa chỉ: Km4, đường 2/4 Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: ivrd.vp@gmail.com

Điện thoại: 02583837826

Website: https://phanvienthuy.com.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Đức Tân

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Hứa Việt Cường

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Thị Thu Giang

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Lê Đình Hải

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Trịnh Thị Thu Hằng

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Quốc Hiền

  Trung cấp - Công nghệ sinh học

 • Phạm Trung Hiếu

  Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

 • Võ Thị Thanh Hòa

  Trung cấp - Bệnh học thú y

 • Nguyễn Thị Kim Huệ

  Bác sỹ - Y học thú y

 • Vũ Khắc Hùng

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học

 • Đào Duy Hưng

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Đỗ Văn Khiên

  Tiến sỹ - Vi rút học

 • Le Hua Ngoc Luc

  Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đặng Thị Sao Mai

  Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

 • Phạm Khánh Nam

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Lê Hồng Quí

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Lê Đức Quyết

  Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đỗ Văn Tấn

  Tiến sỹ Khoa học - Vi rút học thú y

 • Nguyễn Thị Thắm

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Vũ Thái Thân

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Võ Thành Thìn

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Nguyễn Văn Thoại

  Tiến sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đào Hoài Thu

  Tiến sỹ Khoa học - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Phan Tấn Trầm

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Trần Văn Trung

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Nguyễn Xuân Trường

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Vũ Hữu Trường

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Đặng Văn Tuấn

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Huỳnh Vũ Vỹ

  Tiến sỹ - Ký sinh trùng học thú y