Phân viện Thú y miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Địa chỉ: Km4, đường 2/4 Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: ivrd.vp@gmail.com

Điện thoại: 02583837826

Website: https://phanvienthuy.com.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Đức Tân

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Hứa Việt Cường

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Thị Thu Giang

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Lê Đình Hải

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Trịnh Thị Thu Hằng

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Quốc Hiền

  Trung cấp - Công nghệ sinh học

 • Phạm Trung Hiếu

  Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

 • Võ Thị Thanh Hòa

  Trung cấp - Bệnh học thú y

 • Nguyễn Thị Kim Huệ

  Bác sỹ - Y học thú y

 • Vũ Khắc Hùng

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học

 • Đào Duy Hưng

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Đỗ Văn Khiên

  Tiến sỹ - Vi rút học

 • Le Hua Ngoc Luc

  Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đặng Thị Sao Mai

  Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

 • Phạm Khánh Nam

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Lê Hồng Quí

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Lê Đức Quyết

  Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đỗ Văn Tấn

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học

 • Nguyễn Thị Thắm

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Vũ Thái Thân

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Võ Thành Thìn

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Nguyễn Văn Thoại

  Tiến sỹ - Ký sinh trùng học thú y

 • Đào Hoài Thu

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học

 • Phan Tấn Trầm

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Trần Văn Trung

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Nguyễn Xuân Trường

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Vũ Hữu Trường

  Thạc sỹ - Vi sinh vật học

 • Đặng Văn Tuấn

  Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)

 • Huỳnh Vũ Vỹ

  Tiến sỹ - Ký sinh trùng học thú y

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Nghiên cứu xác định bệnh viêm ruột hoại tử và đột tử ở gia súc non (lợn, bê) do độc tố của vi khuẩn Clostridium perfringens typ A, C, D – Chế vắc xin giải độc tố đa giá (toxoid) phòng bệnh 2020 - 2023 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nguyễn Thị Thắm (Thành viên)
2 Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên gia cầm và đề xuất biện pháp phòng trị 2018 - 2020 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Võ Thành Thìn (Chủ trì), Hứa Việt Cường (Thành viên)
3 Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên gia cầm và đề xuất biện pháp phòng trị 2018 - 2020 Trọng điểm cấp bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
4 Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu lợn, Dịch tả lợn 2018 - 2021 Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia Nguyễn Thị Thắm (Thành viên)
5 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh Tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn 2017 - 2019 Đề tài cấp Bộ Trịnh Thị Thu Hằng (Thành viên), Nguyễn Thị Thu Giang (Thành viên)
6 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pastuerella multocida) ở lợn 2017 - 2019 Đề tài cấp Bộ Vũ Khắc Hùng (Chủ trì), Võ Thành Thìn (Thành viên)
7 Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ 2016 - 2017 Đề tài cấp Bộ Trịnh Thị Thu Hằng (Thành viên), Nguyễn Thị Thu Giang (Thành viên)
8 Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh do E. coli sinh độc tố đường ruộtt (ETEC) gây ra trên lợn 2016 - 2018 Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Đình Hải (Thành viên)
9 Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh do vi khuẩn E. coli sinh độc tố đường ruột gây ra trên lợn 2016 - 2018 Đề tài cấp Nhà nước, thuộc Chương trình ứng dụng Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp và Thủy sản đến năm 2020 Võ Thành Thìn (Chủ trì)
10 Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn 2015 - 2017 Dự án Sản xuất thực nghiệm cấp Bộ Võ Thành Thìn (Chủ trì)
11 Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ 2015 - 2018 Đề tài cấp Bộ Vũ Khắc Hùng (Chủ trì)
12 Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn 2014 - 2016 Trọng điểm cấp bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
13 Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn - DTL, Tụ huyết trùng - THT và Phó thương hàn - PTH) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa 2014 - 2016 Đề tài cấp Tỉnh Khánh Hòa Vũ Khắc Hùng (Chủ trì)
14 Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa 2014 - 2016 Đề tài cấp Tỉnh Nguyễn Thị Thu Giang (Thành viên)
15 Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa. 2014 - 2016 Đề tài cấp Tỉnh Khánh Hòa Trịnh Thị Thu Hằng (Thành viên)
16 Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên 2013 - 2016 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Giang (Thành viên)
17 Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ 2013 - 2016 Đề tài cấp Bộ Vũ Khắc Hùng (Chủ trì)
18 Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn ở các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ 2013 - 2016 Đề tài cấp Bộ Trịnh Thị Thu Hằng (Thành viên)
19 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn 2013 - 2014 Đề tài cấp Nhà nước Trịnh Thị Thu Hằng (Thành viên)
20 Nghiên cứu tình hình nhiễm vi rút viêm gan vịt tại một số tỉnh miền Trung và đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh của chế phẩm kháng thể lòng đỏ trứng hiện có trên thị trường 2012 - 2013 Đề tài trọng điểm cấp bộ Đỗ Văn Khiên (Thành viên)
21 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng 2 bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn 2011 - 2013 Đề tài cấp Nhà nước Võ Thành Thìn (Thành viên)
22 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn 2011 - 2013 Đề tài cấp Nhà nước Vũ Khắc Hùng (Chủ trì)
23 Nghiên cứu chế tạo vacxin vô hoạt nhũ dầu nhị giá phòng bệnh Newcasle (ND) và Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà 2011 - 2011 Đề tài thường xuyên cấp bộ Đỗ Văn Khiên (Chủ trì)
24 Nghiên cứu dịch tễ học và sự lưu hành của Leptospira trên lợn tại khu vực Nam trung bộ - Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng chống 2011 - 2013 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Võ Thành Thìn (Chủ trì)
25 Nghiên cứu dịch tễ học và sự lưu hành Leptospira trên đàn lợn tại khu vực Nam trung bộ - Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng chống 2011 - 2013 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Nguyễn Thị Thắm (Thành viên)
26 Tăng cường năng lực chẩn đoán Salmonellosis theo tiêu chuẩn OIE 2011 - 2013 Dự án hợp tác với Viên IZSVe - Italia Nguyễn Thị Thắm (Thành viên)
27 Xác định tình hình bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens gây ra ở gà nuôi tại Khánh Hòa và xây dựng biện pháp phòng trị 2011 - 2011 Thường xuyên cấp Bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
28 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virut gây bệnh lở miệng (scabby mouth disease) trên đàn dê, cừu nuôi tại một số tỉnh Nam Trung bộ và đề xuất biện pháp phòng trị bệnh 2010 - 2010 Đề tài thường xuyên cấp bộ Đỗ Văn Khiên (Chủ trì)
29 Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở lợn con 2010 - 2010 Đề tài thường xuyên cấp Bộ Võ Thành Thìn (Chủ trì)
30 Nghiên cứu chế tạo vắc-xin giải độc tố phòng các thể bệnh viêm ruột hoại tử do C. perfringen ở dê cừu 2009 - 2011 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Nguyễn Thị Thắm (Thành viên)
31 Nghiên cứu chế tạo vắc-xin giải độc tố phòng các thể bệnh viêm ruột hoại tử do C. perfringens ở bò, dê, cừu 2009 - 2011 Trọng điểm cấp bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
32 Nghiên cứu chế tạo vắc-xin giải độc tố phòng các thể bệnh viêm ruột hoại tử do C. perfringens ở dê cừu 2009 - 2011 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Võ Thành Thìn (Thành viên)
33 Khảo sát một số đặc điểm dịch tể học bệnh viêm ruột hoại tử do Clostrdium perfringens gây ra ở dê, cừu tại Ninh Thuận và Khánh Hòa 2008 - 2008 Thường xuyên cấp Bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
34 Nghiên cứu sự lưu hành của virut đậu trên đàn dê, cừu nuôi tại một số tỉnh miền Trung. 2008 - 2008 Đề tài thường xuyên cấp bộ Đỗ Văn Khiên (Chủ trì)
35 Nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở bê sữa do E. coli, Salmonella và C. perfringens và chế tạo sinh phẫm phòng trị bệnh 2007 - 2009 Trọng điểm cấp bộ Lê Đình Hải (Thành viên)
36 Nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở bê sữa do E. coli, Salmonella và C. perfringens và chế tạo sinh phẩm phòng trị bệnh 2007 - 2009 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Võ Thành Thìn (Thành viên)
37 Nghiên cứu các nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy ở bò bê ở một số tỉnh Nam Trung bộ-Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng trị 0 - Nguyễn Văn Thoại (Thành viên)
38 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh đơn bào Histomonas ở gà nuôi tại một số tỉnh phía Nam và đề xuất biện pháp phòng trị 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Thành viên)
39 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, quy trình phòng trị bệnh sán dây của gia súc nhai lại (bò, dê, cừu) ở một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Chủ trì)
40 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchiasis, Opisthorchiasis) trên người, động vật và xây dựng biện pháp phòng trị 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Chủ trì)
41 Nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và gia súc (Sán lá gan lớn, Neospora), Xây dựng các giải pháp phòng trị bệnh 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Thành viên)
42 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun Gnathostoma ở người và động vật tại các tỉnh phía Nam và xây dựng biện pháp phòng trị 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Chủ trì)
43 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học sán lá Opisthorchis spp. ký sinh trên vật nuôi ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và đề xuất biện pháp phòng chống 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Thành viên)
44 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá sinh sản trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất biện pháp phòng trị 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Chủ trì)
45 Nghiên cứu phân lập, định danh một số loài nấm da ở dê, thỏ, chó và chế tạo thuốc trị nấm, xây dựng quy trình phòng trị bệnh 0 - Bộ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thoại (Chủ trì)
46 Nghiên cứu sản xuất vắc xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn 0 - Quốc gia Nguyễn Văn Thoại (Thành viên),