Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 3

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản


Địa chỉ: Số 1105 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn

Điện thoại: 02583882097

Website: http://www.nafiqad3.vn/

Người đứng đầu: Lê Hoàng Lâm

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Lê Kỳ Phán

    Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện