Trung tâm Công nghệ Thông tin

VNPT Khánh Hòa


Địa chỉ: số 04 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: vnptkhanhhoa@vnpt.vn

Điện thoại: 02583585858

Website: http://cenit.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Thanh Giang

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện