Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và PTNT


Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 625 đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: ttkn@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 05823896241

Website:

Người đứng đầu: Huỳnh Kim Khánh

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Minh Hà

    Thạc sỹ - Khoa học công nghệ trồng trọt khác

  • Phan Thị Hồng Thắm

    Cao đẳng - Khoa học sinh học khác

  • Mai Lê Quang Việt

    Đại học - Bảo quản và chế biến thuỷ sản

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Đề tài Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa 2021 - 2023 Phan Thị Hồng Thắm (Thành viên),