Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Địa chỉ: Số 37 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: trungtamktkh@gmail.com

Điện thoại: 025836250034

Website:

Người đứng đầu: Huỳnh Hữu Thái Lâm

Loại hình tổ chức
Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Đinh Văn Hiện

  Thạc sỹ - Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác

 • Huỳnh Hữu Thái Lâm

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy khác

 • Ngô Trường Sơn

  Đại học - Kỹ thuật hoá hữu cơ

 • Nguyễn Hữu Trí

  Đại học - Các khoa học môi trường

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Hội đồng chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực Y tế 2020 - Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Đinh Văn Hiện (Thành viên)
2 Thẩm định chương trình Đào tạo chuẩn đầu ra ngành: "Cử nhân Hóa học" 2019 - 2020 Chương trình đào tạo chuẩn đầu ra: "Cử nhân Hóa học" thuộc trường Đại học Khánh Hòa Đinh Văn Hiện (Thành viên)
3 Hoàn thiện thiết kế và chế tạo máy cuốn rơm phù hợp với điều kiện Khánh Hòa 2017 - 2019 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Huỳnh Hữu Thái Lâm (Chủ trì)
4 Nghiên cứu một số tính chất lưu biến của Agar-Agar, protein đậu nành và hỗn hợp Agar-Protein đậu nành 2017 - 2019 Đề tài Luận văn thạc sỹ Đinh Văn Hiện (Chủ trì)
5 Thẩm định chương trình Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm 2017 2017 - 2018 Chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Hiện (Thành viên)
6 Nghiên cứu, hoàn thiện máy bóc tách vỏ và hạt các loại đậu thông dụng tại Khánh Hòa 2016 - 2017 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
7 Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa 2015 - 2016 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
8 Ứng dụng quy trình thâm canh cây hồ tiêu phù hợp với điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 2015 - 2017 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
9 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” cho sản phẩm hoa Cúc trồng trên địa bàn phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 2015 - 2017 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
10 Triển khai ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng mía nhằm nâng cao trình độ canh tác cho nông dân ở Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. 2014 - 2015 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
11 Trồng rau thủy canh theo mô hình vườn treo 2014 - 2015 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Huỳnh Hữu Thái Lâm (Thành viên)
12 Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu mạn đôi tàu vỏ thép sau khi xảy ra tai nạn đâm va 2013 - 2014 Luận văn Thạc sĩ Huỳnh Hữu Thái Lâm (Chủ trì),