Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch

Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và Du lịch tâm linh Khánh Hòa


Địa chỉ: Số 48 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Mai Thị Kiều Phượng

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện