Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Asia 96


Địa chỉ: Số 25, Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Nguyễn Thái Tuấn

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học y, dược
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện