Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Long Phú

Công ty cổ phần Du lịch Long Phú


Địa chỉ: Số 15 Ngô Đức Kế, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: info@longphutourist.com

Điện thoại: 0941267267

Website: https://longphutourist.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Văn Hưởng

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện