Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin

Hội Tin học


Địa chỉ: Số 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 02583525968

Website:

Người đứng đầu: Ngô Duy Khánh

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Tri Huy

    Đại học - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2019 - 2020 Nguyễn Tri Huy (Chủ trì)
2 Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2015 - 2017 Nguyễn Tri Huy (Thành viên),