Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rong biển Việt Nam

Cty TNHH Rong Biển Việt Nam


Địa chỉ: Thôn Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Trần Thị Nguyệt

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện