Trung tâm nhiệt đới Việt Nga - Chi nhánh ven biển Nha Trang

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga


Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: dobenvenbien@gmail.com

Điện thoại: 0258. 3525436

Website:

Người đứng đầu: Nguyễn Như Hưng

Loại hình tổ chức
Tổ chức sự nghiệp khác
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện