Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT


Địa chỉ: Tân Xương 1, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa

Email: ttnncnc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 02583740202

Website: http://agriviet.com/ttnncnckh

Người đứng đầu: Mai Xuân Thương

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Bùi Văn Binh

  Đại học - Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

 • Lê Quang Phú

  Đại học - Kinh doanh và quản lý

 • Lê Quang Phú

  Đại học - Kinh doanh và quản lý

 • Võ Văn Thắng

  Đại học - Kinh doanh và quản lý

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện