Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa


Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ I, 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: ttudkhcn@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 02583822264

Website:

Người đứng đầu: CN. Nguyễn Tấn Thành

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Nguyễn Tiến Công

  Thạc sỹ - Bệnh học thú y

 • Võ Thị Mỹ Dung

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Xuân Hải

  Thạc sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

 • Lê Thị Hiền

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Thị Phương Lam

  Đại học - Công nghệ sinh học

 • Lê Hoài Nam

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Khánh Nam

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Thị Xuân Phương

  Thạc sỹ - Khoa học thông tin

 • Lê Tuấn Quang

  Thạc sỹ - Bảo quản và chế biến lâm sản

 • Nguyễn Tấn Thành

  Đại học - Khoa học sinh học khác

 • Nguyễn Hữu Thạnh

  Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

 • Lê Đặng Công Toại

  Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình sản xuất cây chuối Mốc phù hợp với điều kiện canh tác tại Khánh Hòa 2023 - 2026 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
2 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Tỏi Vạn Ninh và Dừa xiêm Vạn Thọ được trồng trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 2023 - 2025 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
3 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa 2021 - Đề tài KH&CN cấp cơ sở Võ Thị Mỹ Dung (Chủ trì)
4 Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) trong ao đất tại Khánh Hòa 2020 - Đề tài KH&CN cấp cơ sở Võ Thị Mỹ Dung (Thành viên), Nguyễn Tấn Thành (Thành viên)
5 Rà soát, đánh giá rừng ngập mặn khu vực bán đảo Hòn Hèo - Khánh Hòa 2018 - 2019 Nhiệm vụ môi trường – Sở Tài nguyên và MT Khánh Hòa Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
6 Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2018 - 2019 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nguyễn Tấn Thành (Thành viên)
7 “ Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả tại Khánh Hòa” 2017 - 2019 Độc lập Lê Xuân Hải (Chủ trì)
8 Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững 2017 - 2019 Nhiệm vụ môi trường – Sở Tài nguyên và MT Khánh Hòa Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
9 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa 2017 - 2019 Đề tài KH&CN cấp tỉnh Võ Thị Mỹ Dung (Thành viên)
10 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus) tại Khánh Hòa 2017 - 2019 Nguyễn Khánh Nam (Chủ trì)
11 Theo dõi, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác, sự phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu rạn nhân tạo vịnh Nha Trang 2017 - 2019 Đề tài KH&CN cấp cơ sở Võ Thị Mỹ Dung (Chủ trì)
12 Trồng thử nghiệm giống Quýt đường không hạt tại Khánh Hòa 2017 - 2021 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Tấn Thành (Thành viên)
13 Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại KDL. Suối Hoa lan 2017 - 2020 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
14 Ứng dụng kỹ thuật nuôi sinh khối Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeister) trong điều kiện nhân tạo tại Nha Trang 2017 - 2018 Lê Hoài Nam (Chủ trì)
15 Ứng dụng quy trình sản xuất giống nhân tạo và xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Gáy biển Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775) tại Khánh Hòa 2017 - 2017 Đề tài KH&CN cấp tỉnh Võ Thị Mỹ Dung (Chủ trì)
16 Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả tại Khánh Hòa 2017 - 2020 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Tấn Thành (Thành viên)
17 Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Khánh Vĩnh” cho sản phẩm bưởi da xanh được trồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 2017 - 2019 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
18 Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Táo Cam Thành Nam” dùng cho sản phẩm táo được trồng trên địa bàn xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 2017 - 2019 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
19 Áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại tỉnh Khánh Hòa 2016 - 2019 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
20 Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chín tập trung quả sầu riêng tại huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa 2016 - 2019 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
21 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa 2016 - 2018 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
22 Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bớp, cá hồng Mỹ tại tỉnh Khánh Hòa 2016 - 2020 Chương trình Nông thôn miền núi, giai đoạn 2016 - 2025 Nguyễn Khánh Nam (Chủ trì)
23 “Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa” 2015 - 2016 Độc lập Lê Xuân Hải (Chủ trì)
24 Áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tại tỉnh Khánh Hòa 2015 - 2017 Lê Hoài Nam (Chủ trì)
25 Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa 2015 - 2016 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
26 Ứng dụng quy trình thâm canh cây cà phê kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa. 2015 - 2017 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
27 Ứng dụng quy trình thâm canh cây hồ tiêu phù hợp điều kiện canh tác tại huyện kahsnh Sơn, tỉnh Khánh hòa 2015 - 2017 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
28 Trồng rau thủy canh theo mô hình vườn 2014 - 2015 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
29 Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa 2014 - 2015 Chương trình nông thôn Miền núi cấp nhà nước năm 2014 Lê Hoài Nam (Thành viên)
30 Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng tại tỉnh Khánh Hòa 2014 - 2016 Chương trình Nông thôn miền núi, giai đoạn 2011 - 2015 Nguyễn Khánh Nam (Chủ trì)
31 Nghiên cứu đặc điểm phân bố và ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng quần thể trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparade, 1862) 2013 - 2014 Lê Hoài Nam (Chủ trì)
32 Nghiên cứu quy trình nuôi sinh khối loài trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparade, 1862) 2012 - 2014 Lê Hoài Nam (Thành viên)
33 Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa 2012 - 2015 Nhiệm vụ môi trường – Sở Tài nguyên và MT Khánh Hòa Nguyễn Thị Xuân Phương (Thành viên)
34 “Nghiên cứu thử nghiệm thiết bị tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng bằng phương pháp điều chỉnh điện áp, trên một tuyến đường của TP Nha Trang” 2011 - 2013 Độc lập Lê Xuân Hải (Chủ trì)
35 Trồng cây cảnh bằng phương pháp thủy canh 2010 - 2011 Lê Đặng Công Toại (Chủ trì)
36 Ứng dụng tính năng chống sạt lở, xói mòn của cỏ Vetiver trong giao thông 2004 - 2006 Nguyễn Tấn Thành (Chủ trì),