Trung tâm Triển khai Khoa học và Công nghệ

Hội Trí thức Tỉnh


Địa chỉ: Số 97 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Châu Văn Luận

Loại hình tổ chức
Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện