Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa

Sở KH&CN


Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ I, 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 02583822264

Website:

Người đứng đầu: Nguyễn Tấn Thành

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Võ Thị Mỹ Dung

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Xuân Hải

  Thạc sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

 • Huỳnh Hữu Thái Lâm

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy khác

 • Lê Hoài Nam

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Khánh Nam

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Thị Xuân Phương

  Thạc sỹ - Khoa học thông tin

 • Lê Tuấn Quang

  Thạc sỹ - Bảo quản và chế biến lâm sản

 • Nguyễn Tấn Thành

  Đại học - Khoa học sinh học khác

 • Lê Đặng Công Toại

  Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm