Trường Đại học Khánh Hòa

UBND tỉnh


Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Email: info@ukh.edu.vn

Điện thoại: 02583523420

Website: http://ukh.edu.vn/

Người đứng đầu: Phan Phiến

Loại hình tổ chức
Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Chu Thị Lộc An

  Thạc sỹ - Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam

 • Nguyễn Văn Bốn

  Tiến sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

 • Lại Cẩm Chiêu

  Thạc sỹ - Xã hội học khác

 • Bùi Thị Thanh Diệu

  Tiến sỹ - Khoa học thông tin

 • Đậu Minh Đức

  Thạc sỹ - Xã hội học khác

 • Lê Hữu Dũng

  Thạc sỹ - Địa lý kinh tế và xã hội khác

 • Võ Văn Dũng

  Tiến sỹ - Triết học

 • Võ Việt Dũng

  Thạc sỹ - Mỹ thuật

 • Lê Hoàng Thị Ngân Hà

  Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

 • Nguyễn Thị Hồng Hà

  Thạc sỹ - Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác

 • Nguyễn Thị Kim Hằng

  Thạc sỹ - Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực

 • Vũ Thị Hạnh

  Thạc sỹ - Địa lý kinh tế và văn hoá

 • Đoàn Thị Trang Hiền

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Ngũ Nhị Song Hiền

  Thạc sỹ - Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung

 • Lê Minh Hiệp

  Đại học - Khoa học vật lý khác

 • Đoàn Thị Huệ

  Thạc sỹ - Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội

 • Vũ Thị Thu Hương

  Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

 • Pham Hong Liem

  Tiến sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Nguyễn Thị Khánh Linh

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Chu Đình Lộc

  PGS.TS - Lịch sử Việt Nam

 • Bùi Thanh Long

  Thạc sỹ - Động vật học

 • Nguyễn Nga

  Thạc sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

 • Bùi Văn Nguyên

  Tiến sỹ - Hoá hữu cơ

 • Hoàng Thị Nguyệt

  Thạc sỹ - Toán học cơ bản

 • Phạm Thị Nhung

  Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

 • Trần Thị Yến Ninh

  Tiến sỹ - Triết học

 • Võ Tú Phương

  Tiến sỹ - Nghiên cứu ngôn ngữ khác

 • Đỗ Phương Quyên

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Lê Văn Thành

  Tiến sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Nguyễn Thị Thiêm

  Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

 • Nguyễn Hữu Thái Thịnh

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

 • Trần Thị Kim Thu

  Thạc sỹ - Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam

 • Thi Quoc Anh Truong

  Thạc sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

 • Nguyễn Duy Trường

  Thạc sỹ - Lịch sử Việt Nam

 • Hoàng Minh Tuấn

  Thạc sỹ - Mỹ thuật

 • Nguyễn Văn Tuấn

  Thạc sỹ - Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực

 • Nguyễn Hữu Tường

  Thạc sỹ - Xã hội học khác

 • Nguyễn Thị Hồng Văn

  Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

 • Đỗ Thị Bạch Yến

  Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý