Viện Hải dương học

Viện Hàn Lâm & KHCN Việt Nam


Địa chỉ: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hoà

Email: mail@vnio.org.vn

Điện thoại: 02583590.036

Website: http://www.vnio.org.vn/

Người đứng đầu: Đào Việt Hà

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Trần Văn Bình

  Thạc sỹ - Địa lý tự nhiên

 • Phạm Xuân Dương

  Tiến sỹ - Hải dương học

 • Nguyễn Hữu Huân

  Tiến sỹ - Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác

 • Nguyễn Ngọc Lâm

  GS.TS - Sinh học biển và nước ngọt

 • Phan Tấn Lượm

  Tiến sỹ - Sinh học biển và nước ngọt

 • Võ Văn Quang

  Tiến sỹ - Đa dạng sinh học

 • Tô Duy Thái

  Thạc sỹ - Hải dương học

 • Hồ Văn Thệ

  Tiến sỹ - Đa dạng sinh học

 • Nguyễn Đức Thịnh

  Thạc sỹ - Hải dương học

 • Phan Minh Thụ

  Thạc sỹ - Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác

 • Phạm Bá Trung

  Thạc sỹ - Địa chất học

 • Hứa Thái Tuyến

  Đại học - Đa dạng sinh học

 • Nguyễn Phi Uy Vũ

  Thạc sỹ - Quản lý và khai thác thuỷ sản