Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang

Trường Đại học Nha Trang


Địa chỉ: Số 44 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: vientauthuy@gmail.com

Điện thoại: 02583714377

Website: https://vientauthuy.com.vn/en/

Người đứng đầu: Nguyễn Văn Đạt

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Nguyễn Tuấn Anh

  Đại học - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Huỳnh Tấn Đạt

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Vũ Văn Du

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Nguyễn Văn Hiền

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Phan Tuấn Long

  Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Phạm Văn Thu

  Tiến sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Đinh Đức Tiến

  Tiến sỹ - Vật liệu composite