Số lượng: 55
Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà

Sở Nông nghiệp và PTNT

4 (chuyên gia)

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa

Sở Y tế Khánh Hòa

2 (chuyên gia)

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Sở Y tế Khánh Hòa

11 (chuyên gia)

Bệnh viện Quân Y 87

Tổng cục Hậu cần

0 (chuyên gia)

Chi nhánh Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn tại Nha Trang

Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn

0 (chuyên gia)

Chi nhánh Viện Quản lý Doanh nghiệp Nhân Trí

Viện Quản lý Doanh nghiệp Nhân Trí

0 (chuyên gia)

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3 (chuyên gia)

Học viện Hải quân

Quân chủng Hải quân

9 (chuyên gia)

Hội Khoa học Lịch sử Khánh Hòa

Liên hiệp hội

0 (chuyên gia)

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

22 (chuyên gia)

Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1 (chuyên gia)

Phân viện Thú y miền Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28 (chuyên gia)

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 3

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

1 (chuyên gia)

Trung tâm Chiến lược và Đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo

0 (chuyên gia)

Trung tâm Công nghệ Thông tin

VNPT Khánh Hòa

0 (chuyên gia)

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

1 (chuyên gia)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và PTNT

3 (chuyên gia)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4 (chuyên gia)

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch

Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và Du lịch tâm linh Khánh Hòa

0 (chuyên gia)

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Long Phú

Công ty cổ phần Du lịch Long Phú

0 (chuyên gia)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rong biển Việt Nam

Cty TNHH Rong Biển Việt Nam

0 (chuyên gia)

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga - Chi nhánh ven biển Nha Trang

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

0 (chuyên gia)

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT

4 (chuyên gia)

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

12 (chuyên gia)

Trung tâm Triển khai Khoa học và Công nghệ

Hội Trí thức Tỉnh

0 (chuyên gia)